Un motiu més per a revisar la seva hipoteca


Des que es fes pública a tots els mitjans de comunicació la sentència del passat 23 de desembre de 2015 del Tribunal Suprem, la qual atorga als consumidors els drets en relació al pagament de despeses de les hipoteques, s´ha produït una revolució d´interposició de demandes en el nostre país mai vista.

Aquesta important i a la vegada sorprenent resolució de l´any 2015 h a sortit a la llum fa relativament poc, quan els consumidors han vist la seva oportunitat de reclamar uns drets que fins aleshores no s´havien reconegut per l´Alt Tribunal. 

Estem davant reclamacions que suposen la devolució de quantitats fins a 3.000 euros per a préstecs de 150.000 euros.

Segons aquesta sentència, el Tribunal Suprem considera clàusules abusives aquelles que estan incloses en les escriptures de préstec hipotecari on el consumidor ha d´assumir els costos de la formalització de la hipoteca. Concretament, són objecte de devolució:

  • Despeses per Notaria.
  • Despeses d´inscripció al Registre de la Propietat.
  • Despeses per la taxació de l´immoble, sempre i quan aquest hagi estat imposat per l´entitat bancària.
  • Impost sobre Actes Jurídics Documentats, que en alguns casos es retorna el 50% del seu import, depenent de cada jutjat.
  • Despeses de la gestoria, aquesta imposada també per l´entitat bancària.

La tan comentada sentència -tot i que fa un any que està vigent- ha tingut una gran repercussió en els Jutjats de primera instància i audiències provincials, els quals reben diàriament demandes de particulars que reclamen les despeses de constitució d´hipoteca que en el seu dia van haver de fer front, despeses imposades per l´entitat bancària a la part més “vulnerable”.

Tot això fa que tota aquella persona que tingui una hipoteca, hauria de revisar-la. Mai es sap quantes clàusules abusives hi pot haver.

 

Cristina Solá

Advocada despatx de Reus

 

NOM *
NOM