Articles


Articles interessants sobre dret en general i bancari en particular.

Un motiu més per a revisar la seva hipoteca

Des que es fes pública a tots els mitjans de comunicació la sentència del passat 23 de desembre de 2015 del Tribunal Suprem, la qual atorga als consumidors els drets en relació al pagament de despeses de les hipoteques, s´ha produït una revolució d´interposició de demandes en el nostre país mai vista.

Aquesta important i a la vegada sorprenent resolució de l´any 2015 h a sortit a la llum fa relativament poc, quan els consumidors han vist la seva oportunitat de reclamar uns drets que fins aleshores no s´havien reconegut per l´Alt Tribunal. 

Estem davant reclamacions que suposen la devolució de quantitats fins a 3.000 euros per a préstecs de 150.000 euros.

l´engany del decret sobre clàusules sòl, la realitat de la situació

El passat 20 de gener, el Govern espanyol, a través del Consell de Ministres va aprovar (mig obligat per la pressió pública) el Reial Decret 1/2017 de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, una eina més propagandística i d´ajuda a la banca que pràctica i útil per als consumidors.

En primer lloc convé posar-nos en antecedents sobre tres punts importants:

Per clàusula sòl s´entén l´estipulació fixada en algunes hipoteques (subscrites durant el boom immobiliari), i que fixa els interessos mínims que cal pagar, passi el que passi, durant tota la vida de la hipoteca; fixant un tipus mínim, en previsió d´una caiguda del tipus de referència (Euribor, etc...). Es solen situar entre el 3 i el 5%, podent ser la redacció del més extravagant i regirada que es pugui imaginar, depenent del banc i de la imaginació del moment.

Cláusulas suelo, irph y devolución de gastos de constitución de la hipoteca

Nueva jurisprudencia del TSJUE de 21 de diciembre de 2016, así como del Tribunal Supremo

¿en qué consiste una cláusula suelo?

Las cláusulas suelo son estipulaciones contenidas en los contratos de préstamo o crédito de tipo de interés variable que limitan las fluctuaciones del tipo de interés pactado en la escritura, y ello implica que se establece un tipo de porcentaje mínimo cuyo valor nunca podrá ser inferior al pactado. En conclusión, el deudor siempre va a tener que pagar acorde a un interés fijo mínimo.